English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  ВАЛИДНИ ЛИ СА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОЛИГРАФ В СЪДА?


Резултатите от проверка чрез детектора на лъжата се използват в качеството си на доказателство пред съда в Япония, Индия и САЩ. В САЩ, в повечето щати, като доказателство се приемат резултатите от проверката с детектора на лъжата, ако страните по делото са съгласни да ги допуснат.

В България изследването с полиграф не се приема като доказателство в съда, но би могло да се вземе под внимание. В същото време в България, Института по Психология към МВР, българското разузнаване и контраразузнаване и органите на полицията и военните използват американски полиграфи.


  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting
  

English version


SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014