English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  С КАКВА ТЕХНИКА РАБОТИМ?


Предлагаме професионални услуги с компютърен полиграф LX5000-SW, разработен от лидера на световния пазар Lafayette Instrument Company U.S.A. Това е най-съвременният детектор на лъжата в света, предназначен за установяване на истината или лъжата. LX5000-SW е способен едновременно да регистрира изменения в няколко физиологични параметри по време на задаване на въпроси на изследваното лице, отнасящи се към установяване на специфични факти. По време на изследването, полиграфът записва данни в полиграми, които по-късно се интерпретират от специалист полиграфолог.

Solo Polygraph разполага с най-модерната лаборатория за провеждане на полиграфски изследвания в България. Ние предлагаме услуги, както на физически и юридически лица, така и на държавни служители и институции. Изследванията се провеждат в нашия офис или в краен случай на място, независимо в коя точка на страната или в коя държава в Европа се намирате (при условие, че поръчителят осигури стая, отговаряща на стандартите за провеждане на полиграфско изследване).

  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting
  

English version


SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014