English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА / ПОЛИГРАФ


Полиграфът, известен и като детектор на лъжата е научен прибор, способен едновременно да регистрира изменения в няколко физиологични параметъра (кръвно налягане, честота на пулса, дишане, електро-кожна активност и др.).  По време на изследването, на субекта се задават подбрани въпроси, отнасящи се към специфични факти, свързани със съответното разследване. Получените от тестването резултати се записват в полиграми.  Те се интерпретират от експерт полиграфолог (специалист по детекция на лъжата). Думата «Полиграф» буквално означава «много пишeщ» (от гръц. Polys – много и grapho – пиша).

Едни от най – престижните акредитирани школи са Американската полиграфска асоциация и Чикагски полиграфски институт.
  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting
  

English version


SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014