English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  КАК ПРОТИЧА ИЗСЛЕДВАНЕТО С ПОЛИГРАФ?


1. Получаване на заявка за провеждането на полиграфско изследване от КЛИЕНТ (Поръчителя на изследването) и обсъждане с него на времето, в което ще се проведе изследването.
2. Събиране на информация по случая.
3. Клиентът заплаща за услугата минимум 3 дни преди изследването.
4. Подготовка на въпросите за изследването.
5. Провеждане на интервю със СУБЕКТА (Изследваното лице).
6. Изследваното лице попълва задължително декларация за доброволно участие в изследването.
7. Обсъждане на въпросите със СУБЕКТА.
8. Провеждане на инструменталния тест със СУБЕКТА.
9. Анализ на полиграмите от полиграфолог.
10. Представяне на резултатите от изследването единствено и само на КЛИЕНТА (Поръчителя на изследването).

Изследването варира в рамките от 120 до 180 минути.
  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting
  

English version


SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014