English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ ИЗЛЪГАН ДЕТЕКТОРА?

Може ли виновно изследвано лице да успее да премине полиграфския тест и лъжата му да не бъде отчетена?

Категорично НЕ! Детекторът на лъжата е инструмент, доказан във времето като надежден. Методът, по който работи полиграфа, прави манипулацията му невъзможна. Дори и тестваното лице да се опита да подтисне реакциите си, това не е възможно. Реакциите му са на ниво, което не подлежи на съзнателен /волеви/ контрол, и биват мигновено засечени от детектора. Когато човек изрича лъжа, в тялото му протичат повече от 22 физиологични реакции, управлявани от симпатиковата нервна система и неподлежащи на волеви контрол. „Детекторът на лъжата“ всъщност е инструмент, който отчита психофизиологичните реакции на човека. Реакциите се пораждат от страха, че лъжата ще бъда разкрита. Инструментът отчита обективно и най-незначителните промени във вътрешното и външното състояние на тялото. Дори и ако някой съумее да проконтролира външните физиологични показатели на лъжата той все пак не може по никакъв начин да повлияе на функциите на тялото си, които се контролират от автономната нервна система. Полиграфът е инструмент, който измерва и записва изключително точно тези физиологични промени чрез няколко специфични датчика, които се поставят върху тялото на изследваното лице. Наблюдавайки реакциите, протичащи в електропроводимостта на кожата, сърдечно-съдовата и дихателната система, полиграфолога може точно да определи дали изследваното лице лъже или казва истината по определена значима за изследването тема.


  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting
  

English version

SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014