English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  КОЛКО НАДЕЖДЕН Е ДЕТЕКТОРА НА ЛЪЖАТА?


Може ли да съм сигурен/сигурна, че резултатите са точни?

Последните изследвания показват, че точността на новите компютърни полиграфи е около 100 %. През последните 75 години са проведени повече от 250 изследвания, свързани с истинността, точността и надеждността на полиграфските изследвания (според American Polygraph Association 1996 Polygraph Issues and Answers).  Резултатът от 12 отделни изследвания, включващи 2174 реални случая, започващи от 1980 година, показва, че точността на изводите на квалифицираните полиграфолози е 98 % (данните са на Norman Ansley, “Validity and Reliability of Polygraph Decisions in Real Cases”, 1990 година).

Изследването с полиграф е един от най-сигурните и съвременни методи и може би единствен начин за доказване на истината или разкриване на лъжата. При точното спазване на полиграфския метод от квалифициран специалист, подходящо помещение  за провеждане на изследването, набавяне на необходимата информация и задаване на правилно формулирани въпроси, точността на полиграфското изследване е 98% за LX5000-SW според научни тестове на Lafayette Instrument Company U.S.A.


  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting
  

English version


SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014