English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  КОИ СА НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ?
Тихомир Тодоров притежава магистърска степен по Психология и бакалавърска степен по Икономика.Той е първият българин, завършил обучение за полиграфолог в Чикагския Полиграфски Институт и член на Международната лига на полиграфолозите със седалище в САЩ. Работи в тясно сътрудничество с колеги от Европа и САЩ.

Обучавал се е по високите стандарти на Аризонската Полиграфска Школа под ръководството на Доктор Андрей Николаевич Волийк, PhD – един от най-опитните и известни полиграфолози в Европа. Той е най-често цитираният и споменаван полиграфолог от световните масмедии. Доктор Волийк е наричан още „Човекът детектор на лъжата“, заради огромния му практически опит като полиграфолог и преподавател.

  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting
  

English version


SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014