English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  ФРАНЧАЙЗИНГ

Какво е необходимо, за да станете наш франчайзор?
 • Подходящо образование, силно развити личностни качества и умения в областта на управлението;
 • Желание за пълно отдаване на време и усилия при ежедневната работа по управление и извършване на дейността на принципа на собственика/управляващ ръководител;
 • Предприемачески дух и желание за постигане на успех;
 • Възможност за посрещане на нашите финансови изисквания;
 • Какво можете да очаквате Вие;
 • Възможността да притежавате собствен бизнес и удовлетворението от това, че сте отговорен за собствения си успех;
 • Удоволствието да работите с хора;
 • Личното удовлетворение като индивидуален собственик/управител;
 • Възможност за развитие в следствие натрупаните знания и опит в резултат на обучението и опита, които ще Ви предоставим;
Франчайзорите на Solo Human Resources Consulting трябва да могат да отдадат изцяло времето и усилията си за ежедневната оперативна работа в този бизнес. Solo Human Resources Consulting  предоставя франчайзингови права, както на отделни лица/индивиди, така и на фирми или дружества. Договорът за франчайзинг Ви предлага да извършвате тази дейност за неопределен период от време според нашите стандарти.

Вашите инвестиции в съвместния бизнес с нас се състоят от:
 • еднократна първоначална вноска;
 • осигуряване на офис  и необходимото оборудване съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа;
Разходите по наемането на офис и правата за извършване на консултантска дейност под марката  Solo Human Resources Consulting трябва да се финансират изцяло от личните Ви средства. Ние не предоставяме финансова помощ, нито гаранция за взимане на заеми.

Що се отнася до Вашата печалба – тя ще зависи от различни фактори, но най-вече от качествата  и личната ангажираност на франчайзора в управлението на дейността.

В случай, че нашето предложение Ви е заинтригувало и представлява интерес за Вас, ще очакваме да се свържите с нас, за да обсъдим възникналите въпроси, както и начинът, по който ще реализираме съвместната ни дейност.
  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting

  

English version


SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014