English version

  ДЕТЕКТОР НА ЛЪЖАТА  
  

  ОДИТ НА ПЕРСОНАЛА


Одит на персонала и вътрешно фирмената организация 
 
 • Изследване нагласите на персонала
 • Изследване на мотивацията на персонала
 • Изследване на вътрешно фирмения климат
 • Изследване на причините за текучеството във вашата фирма
 • Изследване на баланс на роли в екипа
 • Изследване на връзка между ролите и екипната ефективност
 • Преглед на екипната ефективност
 • Изследване на отношение на служителите към промени в компанията
 • Изследване на желание за преквалификация и допълнително професионално развитие
 • Изследване на ефективност на провежданото досега обучение
 • Изследване на ефективност на различни комуникационни канали
 • Изследване на системата Ви  за оценяване работата на служителите
 • Изследване на супервайзорство – отношение между пряк началник и подчинен
 • Изследване на лидерски умения на мениджмънта
 • Изследване на политика на заплащане
 • Изследване на удовлетвореност на служителите от работата
 • Препоръки

  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИвръзки:
Jobs.bg
JobTiger
LinkedIn
Probook
Facebook Polygraph
Facebook Solo HR Consulting

  

English version


SOLO Capital Ltd. © Copyright 2014